← back

fra-rs1 / linkreg show route protocol linkreg all primary